Reklamation:

Reklamation av optimering skall skriftligen anmälas till berörd Powerchip återförsäljare.
Powerchips återförsäljare ersätter ej kostnader för reparation av annan verkstad, resekostnader och dylikt om detta ej avtalats med oss.


Garanti:

Garanti omfattar endast programvaran och gäller ett år från inköpsdatum. Kopia på fakturan skall bifogas vid garantianspråk.
Vi ersätter ej skador som uppkommer på motordelar, elektronik eller bil i samband med eller efter optimering.